Khách sạn The Han Hotel

Địa chỉ: Lô K20, đường Morrison, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Số ĐT: (+84) 0236 3868780

Fax: (+84) 0236 3868781

Email: booking@thehanhotel.com.vn